Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

Ωράριο Τελέσεως Τρισαγίων επί των Τάφων

Πρωί

 • Δευτέρα – Παρασκευή (εκτός εορτών)
  από 8:00 έως και 12:30.
 •  Σάββατο από 9:30 έως και 12:30.
 •  Κυριακές από 10:30 έως και 12:30.

Απόγευμα

 • Από Οκτώβριο έως και Απρίλιο από 15:30 έως και 17:00.
 •  Από Μάιο έως και Σεπτέμβριο 17:30 έως και 19:00.
 •  Κυριακή απόγευμα δεν τελούνται τρισάγια

Ειδικές Περιπτώσεις:

 • Την Μεγάλη Πέμπτη Τρισάγια (χωρίς παράθεση
  κολλύβων) θα τελούνται μόνο το πρωί από τις 9:45 έως και τις 12:30.
 • Την Μεγάλη Παρασκευή Τρισάγια (χωρίς παράθεση
  κολλύβων) θα τελούνται από τις 12:30 έως και τις 16:30.
 • Τo Μεγάλo Σάββατο Τρισάγια (χωρίς παράθεση
  κολλύβων) θα τελούνται από τις 10:00 έως και τις 13:00.
 • Τα Ψυχοσάββατα:
  α) Σάββατο πριν την Κυριακή της Απόκρεω τα Τρισάγια θα
  τελούνται καθόλη την διάρκεια της ημέρας από τις 9:30 έως
  και τις 17:00.
 • β) Σάββατο πριν την Κυριακή της Πεντηκοστής τα Τρισάγια
  θα τελούνται από τις 9:30 έως τις 13:00 και από 17:00 έως τις 19:00.
 • γ) Σάββατο πριν την Εορτή του Αγίου Δημητρίου (τοπικό
  ψυχοσάββατο) τα Τρισάγια θα τελούνται από τις 9:30 έως
  12:30 και από τις 15:30 έως τις 17:00.
 • Την 1η Ιανουαρίου Τρισάγια θα τελούνται μόνο το πρωί από
  τις 11:00 έως και τις 12:30.
 •  Την 6η Ιανουαρίου Τρισάγια θα τελούνται μόνο το πρωί από
  τις 11:00 έως και τις 12:30.
 •  Την 25η Μαρτίου Τρισάγια θα τελούνται μόνο το πρωί από
  τις 10:30 έως και τις 12:30.
 •  Την Καθαρά Δευτέρα Τρισάγια θα τελούνται μόνο το πρωί
  από τις 10:00 έως και τις 12:30.
 • Την Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α΄ Νηστειών) Τρισάγια
  τελούνται μόνο το πρωί από τις 11:00 έως και τις 12:30.
 • Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως (Γ΄ Νηστειών) Τρισάγια
  τελούνται μόνο το πρωί από τις 11:00 έως και τις 12:30.
 •  Την Κυριακή των Βαΐων Τρισάγια θα τελούνται μόνο το πρωί
  από τις 11:00 έως και τις 12:30.
 •  Την 1η Μαΐου Τρισάγια θα τελούνται μόνο το πρωί από τις
  10:30 έως και τις 12:30.
 •  Την Δευτέρα της Δικαινησίμου Τρισάγια θα τελούνται μόνο το
  πρωί από τις 10:30 έως και τις 12:30.
 •  Την Κυριακή της Πεντηκοστής Τρισάγια θα τελούνται μόνο το
  πρωί από τις 11:00 έως και τις 12:30.
 •  Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος Τρισάγια θα τελούνται
  μόνο το πρωί από τις 11:00 έως και τις 12:30.
 •  Την 15η Αυγούστου Τρισάγια θα τελούνται μόνο το πρωί
  από τις 10:30 έως και τις 12:30.
 •  Την 26η Οκτωβρίου Τρισάγια θα τελούνται μόνο το πρωί
  από τις 10:30 έως και τις 12:30.
 •  Την 28η Οκτωβρίου Τρισάγια θα τελούνται μόνο το πρωί
  από τις 10:30 έως και τις 12:30.
 •  Την 25η Δεκεμβρίου Τρισάγια θα τελούνται μόνο το πρωί
  από τις 10:30 έως και τις 12:30.
 •  Την 26η Δεκεμβρίου Τρισάγια θα τελούνται μόνο το πρωί
  από τις 10:30 έως και τις 12:30.