Τα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου λειτουργούν από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 σε έκταση ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης που απαλλοτριώθηκε για τον σκοπό αυτόν και εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Ειδικότερα, με τις αριθμ. 170/1967 και 756/1967 αποφάσεις του το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης γνωμοδότησε υπέρ της απαλλοτρίωσης χώρου για τη δημιουργία χώρου κοιμητηρίων. Η εν λόγω έκταση απαλλοτριώθηκε το 1967 υπέρ του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος στη συνέχεια προχώρησε στον δικαστικό καθορισμό της αποζημίωσης, την παρακατάθεση των γραμματίων υπέρ των δικαιούχων (ΦΕΚ 171/Δ/22-9-1969) και τέλος στην ίδρυση των «Νέων Κοιμητηρίων» και την κατασκευή τους (που ξεκίνησε το 1971).

Για τα υφιστάμενα εντός των Κοιμητηρίων κτίρια και κατασκευές έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 2586/24.04.2001 απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και έχει περαιωθεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης η διαδικασία υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 (υπ’ αριθ. 1491406/03.11.2017 βεβαίωση υπαγωγής).

Στο κέντρο του κοιμητηρίου θεμελιώθηκε τον Μάρτιο του 1972 και στην συνέχεια ανεγέρθηκε Ιερός Ναός για τις λειτουργικές ανάγκες των κεκοιμημένων αδελφών μας. Είναι αφιερωμένος στην Ανάσταση του Κυρίου, αφού ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αρχηγός της ζωής και του θανάτου. Από τις 12 Οκτωβρίου 2021 με το άρθρο 56 παρ. 1 και 2 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α ΄/ 12.10.2020), η διαχείριση και η διοίκηση του Ιερού Κοιμητηριακού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ο Ναός διοικείται από πενταμελές Εκκλησιαστικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Ν. 590/ 1977 «Περὶ καταστατικοῦ χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (ΦΕΚ 146 Α’/ 31.5.1977) και τον υπ’ αριθμ. 8/1979 Κανονισμὸν «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν» (ΦΕΚ 1 Α ΄/05.01.1980).

Ο Ιερός Ναός της Αναστάσεως του Κυρίου πανηγυρίζει κάθε έτος κατά την εορτή της Αποδόσεως του Πάσχα.