Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Στ. Καζαντζίδη 28
Τ.Κ: 555 35
Θεσσαλονίκη

Προϊστάμενος

Αρχ/της
Νικόλαος Παπαγεωργίου

Τηλέφωνο:
697 20 56 408
Ώρες επικοινωνίας:
10:00 – 12:30
17:00 – 19:00