Οι κάτωθι ιερείς εξυπηρετούν εκ περιτροπής τα διάφορα τμήματα του Κοιμητηρίου.

ΔΙΑΚΟΝΟΥΝΤΕΣ ΙΕΡΕΙΣ

01.
Αρχιμανδρίτης

Νικόλαος Παπαγεωργίου

Προϊστάμενος

02.
Αρχιμανδρίτης

Διονύσιος Καραγιάννης

03.
Αρχιμανδρίτης

Σιλουανός Τσατσιάδης

04.
Πρωτοπρεσβύτερος

Μηνάς Βασάκος

05.
Πρωτοπρεσβύτερος

Ευστάθιος Καλπακίδης

06.
Πρωτοπρεσβύτερος

Αριστείδης Γαβριλάκης

07.
Πρωτοπρεσβύτερος

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

08.
Πρωτοπρεσβύτερος

Νικόλαος Νίκου

09.
Πρωτοπρεσβύτερος

Ηλίας Καρατζόγλου

10.
Πρωτοπρεσβύτερος

Ευθύμιος Μερτζάνης

11.
Πρωτοπρεσβύτερος

Δημήτριος Τάνος

12.
Πρωτοπρεσβύτερος

Θεολόγος Τσαμπάζης

13.
Πρωτοπρεσβύτερος

Νικόλαος Ζουγκανάρου

14.
Πρωτοπρεσβύτερος

Αναστάσιος Κολτσικίδης

15.
Πρωτοπρεσβύτερος

Πέτρος Μαμαλιόγκας

16.
Πρωτοπρεσβύτερος

Αθανάσιος Τσίγκος

17.
Οικονόμος

Μάριος Νικολόιου

18.
Οικονόμος

Σταύρος Νικούλης

19.
Οικονόμος

Δημήτριος Κοψαχείλης

20.
Πρεσβύτερος

Μιχαήλ Ζήγκος

21.
Πρεσβύτερος

Γρηγόριος Οικονομίδης

ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ

01.
Πρωτοψάλτης

Θεόφιλος Γκίνης

02.
Λαμπαδάριος

Ιωσήφ Βογιατζής

ΝΕΩΚΟΡΟΙ

01.

Γεώργιος Μανώλης

02.

Γεώργιος Ατογιάν