Οι κάτωθι ιερείς εξυπηρετούν εκ περιτροπής τα διάφορα τμήματα του Κοιμητηρίου.

ΔΙΑΚΟΝΟΥΝΤΕΣ ΙΕΡΕΙΣ

01.
Αρχιμανδρίτης

Νικόλαος Παπαγεωργίου

Προϊστάμενος

02.
Αρχιμανδρίτης

Γρηγόριος Ματζιαρλής

03.
Αρχιμανδρίτης

Ραφαήλ Κυριάκου

04.
Αρχιμανδρίτης

Σιλουανός Τσατσιάδης

05.
Αρχιμανδρίτης

Διονύσιος Καραγιάννης

06.
Αρχιμανδρίτης

Τιμόθεος Χριστίδης

07.
Αρχιμανδρίτης

Άνθιμος Στάμου

08.
Πρωτοπρεσβύτερος

Νικήτας Βελεγράκης

09.
Πρωτοπρεσβύτερος

Ευστάθιος Καλπακίδης

10.
Πρωτοπρεσβύτερος

Βασίλειος Λιβανίδης

11.
Πρωτοπρεσβύτερος

Αριστείδης Γαρβιλάκης

12.
Πρωτοπρεσβύτερος

Ιωάννης Σταματιάδης

13.
Πρωτοπρεσβύτερος

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

14.
Πρωτοπρεσβύτερος

Ιωάννης Ψωμαδόπουλος

15.
Πρωτοπρεσβύτερος

Νικόλαος Νίκου

16.
Πρωτοπρεσβύτερος

Κωνσταντίνος Μπάρης

17.
Πρωτοπρεσβύτερος

Ηλίας Καρατζόγλου

18.
Πρωτοπρεσβύτερος

Ευθύμιος Μερτζάνης

19.
Πρωτοπρεσβύτερος

Δημήτριος Τάνος

20.
Πρωτοπρεσβύτερος

Αλέξανδρος Φίλλιος

21.
Πρωτοπρεσβύτερος

Θεολόγος Τσαμπάζης

22.
Πρωτοπρεσβύτερος

Αναστάσιος Κολτσικίδης

23.
Πρωτοπρεσβύτερος

Πέτρος Μαμαλιόγκας

24.
Πρωτοπρεσβύτερος

Αθανάσιος Τσίγκος

25.
Οικονόμος

Μάριος Νικολόιου

26.
Οικονόμος

Σταύρος Νικούλης

27.
Οικονόμος

Δημήτριος Κοψαχείλης

28.
Οικονόμος

Αλέξανδρος Νικολόϊου

29.
Πρεσβύτερος

Γρηγόριος Οικονομίδης

30.
Πρεσβύτερος

Ευστάθιος Μπάκος

31.
Πρεσβύτερος

Σάββας Μπίλλης

32.
Πρεσβύτερος

Γεώργιος Μπαλίνια

ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ

01.
Πρωτοψάλτης

Θεόφιλος Γκίνης

02.
Λαμπαδάριος

Ιωσήφ Βογιατζής

ΝΕΩΚΟΡΟΙ

01.

Γεώργιος Μανώλης

02.

Γεώργιος Ατογιάν