Οι κάτωθι ιερείς εξυπηρετούν εκ περιτροπής τα διάφορα τμήματα του Κοιμητηρίου.

ΔΙΑΚΟΝΟΥΝΤΕΣ ΙΕΡΕΙΣ

01.
Αρχιμανδρίτης

Νικόλαος Παπαγεωργίου

Προϊστάμενος

02.
Αρχιμανδρίτης

Γρηγόριος Ματζιαρλής

03.
Αρχιμανδρίτης

Ραφαήλ Κυριάκου

04.
Αρχιμανδρίτης

Σιλουανός Τσατσιάδης

05.
Αρχιμανδρίτης

Διονύσιος Καραγιάννης

06.
Αρχιμανδρίτης

Αγαθόνικος Λυπίτκας

07.
Αρχιμανδρίτης

Τιμόθεος Χριστίδης

08.
Αρχιμανδρίτης

Άνθιμος Στάμου

09.
Πρωτοπρεσβύτερος

Νικήτας Βελεγράκης

10.
Πρωτοπρεσβύτερος

Μηνάς Βασάκος

11.
Πρωτοπρεσβύτερος

Ευστάθιος Καλπακίδης

12.
Πρωτοπρεσβύτερος

Αριστείδης Γαβριλάκης

13.
Πρωτοπρεσβύτερος

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

14.
Πρωτοπρεσβύτερος

Ιωάννης Ψωμαδόπουλος

15.
Πρωτοπρεσβύτερος

Νικόλαος Νίκου

16.
Πρωτοπρεσβύτερος

Κωνσταντίνος Μπάρης

17.
Πρωτοπρεσβύτερος

Ηλίας Καρατζόγλου

18.
Πρωτοπρεσβύτερος

Ευθύμιος Μερτζάνης

19.
Πρωτοπρεσβύτερος

Δημήτριος Τάνος

20.
Πρωτοπρεσβύτερος

Αλέξανδρος Φίλλιος

21.
Πρωτοπρεσβύτερος

Θεολόγος Τσαμπάζης

22.
Πρωτοπρεσβύτερος

Αναστάσιος Κολτσικίδης

23.
Πρωτοπρεσβύτερος

Πέτρος Μαμαλιόγκας

24.
Πρωτοπρεσβύτερος

Αθανάσιος Τσίγκος

25.
Οικονόμος

Μάριος Νικολόιου

26.
Οικονόμος

Σταύρος Νικούλης

27.
Οικονόμος

Δημήτριος Κοψαχείλης

28.
Οικονόμος

Αλέξανδρος Νικολόϊου

29.
Πρεσβύτερος

Γρηγόριος Οικονομίδης

30.
Πρεσβύτερος

Ευστάθιος Μπάκος

31.
Πρεσβύτερος

Μιχαήλ Ζήγκος

ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ

01.
Πρωτοψάλτης

Θεόφιλος Γκίνης

02.
Λαμπαδάριος

Ιωσήφ Βογιατζής

ΝΕΩΚΟΡΟΙ

01.

Γεώργιος Μανώλης

02.

Γεώργιος Ατογιάν